لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

جهت ثبت سفارش خدمات مربوط به صدور گواهینامه های تائیدیه دوره های مهارتی/آموزشی (از قبیل گواهینامه بین المللی تائیدیه دوره های مهارت کمبریج انگلستان و یا گواهینامه ثبت اطلاعات آموزشی نمایه سازان یا...) پس از ایجاد حساب کاربری و تائید اطلاعات هویتی صاحب پنل توسط نمایه سازان، میبایست اطلاعات مربوط به مرکز آموزشی به همراه تصویر مجوز فعالیت و تصویر فرم تکمیل شده موافقت نامه در پنل کاربری بارگزاری شود.

مجوز فعالیت مرکز آموزشی میبایست دارای اعتبار زمانی و به نام صاحب پنل در نمایه سازان باشد.
ارسال اطلاعات مرکز آموزشی صرفا برای ثبت اولین سری سفارش های مربوط به صدور گواهینامه های تائیدیه دوره های مهارتی/آموزشی مورد نیاز است و برای ثبت سفارش های بعدی نیازی به طی این مرحله نمی باشد.

1) جهت درج اطلاعات مربوط به مرکز آموزشی خود در ابتدا از منوی «مشخصات و مدارک» گزینه «اطلاعات مراکز آموزشی» را انتخاب نمائید تا تصویر زیر مشاهده گردد؛ سپس بر روی دکمه «درج اطلاعات» یا کلمه «اینجا» که در تصویر زیر مشخص گردیده است کلیک نمائید.

 

2) در پنجره ظاهر شده، اطلاعات مربوط به مرکز آموزشی خود را وارد نموده و بر روی دکمه «تائید و ارسال اطلاعات» کلیک نمائید.

توجه داشته باشید که از این اطلاعات در صدور گواهینامه های تائیدیه دوره های مهارتی/آموزشی برای فراگیران مرکز آموزشی شما استفاده خواهد شد؛ لذا در تکمیل این اطلاعات نهایت دقت را لحاظ فرمائید. امکان تغییر اطلاعات پس از تائید آن توسط نمایه سازان وجود نخواهد داشت.
جهت ارسال فایل تصویری مربوط به مجوز فعالیت مرکز آموزشی و همچنین فرم تکمیل شده موافقت نامه، به حداکثر حجم فایل (3مگابایت)، فرمت تصویری (JPG) و جهت صحیح تصویر توجه داشته باشید.

 

3) بعد از انجام مراحل فوق صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود که حاوی اطلاعات وارد شده مربوط به مرکز آموزشی شما و تصویر مجوز فعالیت مرکز آموزشی و تصویر فرم موافقت نامه تکمیل شده ارسالی توسط شما می باشد و بدین معنی است که اطلاعات مرکز آموزشی شما با موفقیت ثبت شده و در انتظار تائید توسط ادمین نمایه سازان می باشد.

پس از تائید اطلاعات ارسالی شما توسط ادمین نمایه سازان، شما امکان ثبت سفارشات مربوط به صدور گواهینامه های تائیدیه دوره های مهارتی/آموزشی را خواهید داشت.
معمولا در کمتر از 24 ساعت این موارد مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و درصورتیکه تمامی موارد صحیح باشند به تائید نمایه سازان خواهد رسید.