لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

Cambridge International Certifications (مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج) یک موسسه ثبت شده رسمی با شماره 10904698 در انگلستان می باشد که خدمات متنوعی در زمینه صدور گواهینامه ها و مدارک بین المللی مبتنی بر ثبت اطلاعات و اعتبارسنجی خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.

خدمات نمایه سازی ارائه شده توسط این موسسه عبارتند از: