لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

موسسه پویندگان راه ملل (صاحب امتیاز برند ثبت شده نمایه سازان) موفق به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گردید.

این مجوز به موسسات و مراکزی اعطاء می گردد که صلاحیت ارائه خدمات و فعالیت در زمینه امور رایانه ای و فناوری اطلاعات را احراز نموده باشند. و نشان دهنده قانونمندی کسب و کار ایشان می باشد.

شایان ذکر است که نمایه سازان بلحاظ اعتباری مجوز های متعدد دیگری را نیز کسب نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سایر مجوزهای کسب شده توسط نمایه سازان اینجا کلیک نمائید.

 

مجوز نظام صنفی رایانه ای کشور نمایه سازان مدارک بین المللی کمبریج موسسه پویندگان راه ملل