لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

خدمات نمایه سازی بین المللی

CI-TCI
گواهینامه تائیدیه بین المللی دوره های مهارتی
کمبریج انگلستان
375,000 تومان
CI-PCI
گواهینامه تائیدیه بین المللی شرکت در همایش
کمبریج انگلستان
330,000 تومان
CI-RPI
گواهینامه ثبت بین المللی مقالات علمی
کمبریج انگلستان
584,000 385,000 تومان
CI-CII
گواهینامه ثبت بین المللی اطلاعات اصناف و شرکت ها
کمبریج انگلستان
1,185,000 850,000 تومان
CI-GCI
گواهینامه ثبت بین المللی اطلاعات مدارج دانشگاهی
کمبریج انگلستان
960,000 710,000 تومان
CI-TCI
گواهینامه تائیدیه بین المللی دوره های مهارتی
سی-آی سرت
100,000 تومان

خدمات اعتبار دهی بین المللی

خدمات اختصاصی نمایه سازان

NSTC
گواهینامه ثبت اطلاعات دوره های آموزشی
نمایه سازان
195,000 تومان
NSCP
گواهینامه ثبت اطلاعات شرکت در همایش
نمایه سازان
195,000 تومان