لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

تائیدیه بین المللی شرکت در همایش (CI-PCI) یکی از خدمات ثبتی ارائه شده توسط مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان می باشد که براساس آن، اطلاعات مربوط به حضور افراد در همایش ها یا کارگاه های آموزشی یک روزه در بانک اطلاعاتی مدارک بین المللی کمبریج انگلستان ثبت شده و استعلام بین المللی آن از طریق کد یکتای مندرج در گواهینامه را امکان پذیر می نماید.

 

اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان به عنوان یک مرجع بین المللی قابل اعتماد جهت تایید و اعتبارسنجی اطلاعات توسط بسیاری از سازمان ها، موسسات و شرکت ها در سراسر دنیا مورد استناد قرار می گیرد.

 

مدرک بین المللی شرکت در همایش و کارگاه های آموزشی کمبریج انگلستان Cambridge Certification
(نمونه گواهینامه تائیدیه بین المللی حضور در همایش - کمبریج انگلستان)

 

تمامی برگزارکنندگان همایش ها و کارگاه های آموزشی که صحت فعالیتشان به تائید کمبریج انگلستان رسیده باشد، می توانند نسبت به ثبت اطلاعات افراد شرکت کننده در همایش/کارگاه آموزشی 1روزه در بانک اطلاعاتی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان اقدام نمایند.

 

اطلاعات قابل ثبت در بانک اطلاعاتی حضور در همایش، مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان عبارتست از:

 

کمبریج انگلستان مدارک بین المللی و گواهینامه های بین المللی صادر شده توسط کمبریج انگلستان cambridge certifications
(مجوز ثبتی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان)

 

کلیه موسسات برگزار کننده همایش ها و کارگاه های آموزشی در ایران به واسطه پشتیبانی ارائه شده توسط تیم نمایه سازان می توانند نسبت به ثبت سفارش جهت ارائه «گواهینامه تائیدیه بین المللی شرکت در همایش - کمبریج انگلستان» به افرادی که در همایش ها یا کارگاه های آموزشی شرکت نموده اند، اقدام نمایند.

 

مراحل ثبت سفارش توسط برگزارکنندگان همایش ها و کارگاه های آموزشی برای صدور گواهینامه تائیدیه بین المللی شرکت در همایش کمبریج انگلستان از طریق سامانه نمایه سازان به شرح زیر می باشد:

  1. ثبت نام در سامانه نمایه سازان (لینک ثبت نام) (راهنمای تصویری
  2. ارسال مستندات و مجوزهای برگزاری همایش جهت احراز صلاحیت از طریق پنل کاربری نمایه سازان؛
  3. ثبت اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان در همایش از طریق پنل کاربری نمایه سازان؛
  4. پرداخت صورتحساب سفارش های ثبتی نهایی شده از طریق درگاه بانکی سامانه نمایه سازان؛
  5. پیگیری مراحل انجام سفارش از طریق پنل کاربری (انجام سفارش حداکثر تا 10 روز کاری توسط نمایه سازان صورت می پذیرد)؛
  6. ارسال گواهینامه های چاپ شده بصورت پستی توسط نمایه سازان.

 

سایت رسمی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان : www.CambridgeCert.uk

سامانه استعلام بین المللی مدارک: www.CambridgeCert.uk/Home/Validation

سوالات متداول