لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

گواهینامه ثبت اطلاعات دوره های آموزشی یکی از خدمات ارایه شده توسط نمایه سازان می باشد که براساس آن، اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی/مهارتی کوتاه مدت-میان مدت که توسط افراد در آموزشگاه ها، موسسات و مراکز آموزشی معتبر و دارای مجوز در سراسر ایران گذرانیده شده است در بانک اطلاعاتی سامانه نمایه سازان ثبت شده و استعلام  آن از طریق کد یکتای مندرج در گواهینامه را امکان پذیر می نماید.

سوالات متداول