لوگو نمایه سازان
لطفا صبر کنید...

"نمایه سازی مقالات علمی (CI-RPI)" یکی از خدمات ثبتی ارائه شده توسط مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان می باشد که براساس آن، اطلاعات مربوط به مقالات علمی که توسط پژوهشگران نگاشته شده اند در بانک اطلاعاتی مقالات علمی کمبریج ثبت شده و استعلام بین المللی آن از طریق کد یکتای مندرج در گواهینامه را امکان پذیر می نماید.

 

اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان به عنوان یک مرجع بین المللی قابل اعتماد جهت تایید و اعتبارسنجی اطلاعات توسط بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در سراسر دنیا مورد استناد قرار می گیرد.

 

 

(نمونه گواهینامه نمایه سازی بین المللی مقالات علمی - کمبریج انگلستان)

 

 

تمامی پژوهشگران، می توانند نسبت به ثبت اطلاعات مقالات علمی خود در بانک اطلاعاتی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان اقدام نمایند. 

 

اطلاعات قابل ثبت در بانک اطلاعاتی مقالات علمی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان عبارتست از:

 

سایت رسمی مرکز صدور مدارک بین المللی کمبریج انگلستان : www.CambridgeCert.uk

سامانه استعلام بین المللی مدارک: www.CambridgeCert.uk/Home/Validation

سوالات متداول